Udlejning af boligen – en advokat kan hjælpe

Udlejning af boligen – en advokat kan hjælpe
advokat boligadvokat tilbud billig gratis

Udlejning af hele boligen – advokat hjælp

Hvis man udlejer hele sin bolig en del af året, kan man i lighed med værelseudlejning vælge at anvende princippet om kun at medregne den del af bruttolejen, der overstiger 2/3 af lejeværdien opgjort efter procentreglerne.

For pensionister udgør bundfradraget 4/3 af den procentvis opgjorte lejeværdi. Bruttolejen er som ved værelseudlejning den samlede leje, inklusive betaling for el, varme, telefon mv. Ved at anvende det standardiserede bundfradrag kan man ikke særskilt fratrække andre driftsudgifter. Det er uden betydning, om boligen er møbleret eller ej. Hvis lejeindtægten ved udlejning af boligen en del af året overstiger det skattefrie bundfradrag, medregnes det overskydende beløb af en advokat til ejerens kapitalindkomst.

Der beregnes også lejeværdi/ejendomsværdiskat i udlejningsperioden. Reglerne om standardiseret bundfradrag forsikring har i relation til udlejning af hele boligen formentlig størst betydning for folk, der udlejer deres bolig i ferieperioden. Det er fx almindeligt på Bornholm og for øvrige ejendomme beliggende i turistområder ved kysterne. Har man f.eks. et hus i Gudhjem, som er vurderet til 1.200.000 kr., kan man opnå en årlig skattefri lejeindtægt på: (1.200.000 x 2  procent) x 2/3 = 16.000 kr. Denne lejeindtægt kan f.eks. opnås ved udlejning af huset i 4 uger a 4.000 kr. i sommerferien.

Erhvervsmæssig udlejning, virksomhedsordningen

Hvis man udlejer sin bolig hele året, betragtes udlejningen skattemæssigt som erhvervsmæssig udlejning. Dette betyder, at indtægten er personlig indkomst, og at der skal beregnes AM-bidrag af indtægten. Benyt evt en advokat til dette. Når man overgår til erhvervsmæssig udlejning, betyder det, at man ikke kan anvende reglerne om standardiseret forsikring bundfradrag. Til gengæld har man mulighed for at anvende virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen fra den dato, hvor udlejningen starter.

Den væsentligste begrundelse for at anvende virksomhedsordningen på udlejningsvirksomheden er, at rentefradraget får fuld skatteværdi, i og med at renteudgifterne kan fratrækkes direkte i overskuddet. Der vil ved udlejning af fast ejendom typisk være tale  om relativt store renteudgifter i forhold til indtægten. Det kan begrunde anvendelse af virksomhedsordningen. Få eventuelt hjælp fra en boligadvokat, hvis du synes ovenstående er forvirrende.

Få 3 tilbud fra advokater i Herning. Find kompetente billige advokater til f.eks. lejesager, konkurssager, nabokonflikter, samværssager eller salg af bolig.

Vi finder de 3 bedst egnede advokat firmaer

Få 3 gratis tilbud på alle typer af advokat opgaver i Herning: administration af fast ejendom, byggesager, dødsbobehandling, erstatningssager, finansiering, gældssanering, Iværksætterselskaber, landbrug, mediation, mortifikation af pantebreve for blot at nævne et par eksempler.

Hvis du indsender din advokatsag til 3advokattilbud.dk, så finder vi de bedste advokatfirmaer i Århus og omegn. Disse godkendte advokat firmaer modtager din kontaktoplysninger således at de selv kan kontakte dig enten pr. telefon eller pr. email.

Få løst dine juridiske problemer nemt, hurtigt og billigt. Brug vores gratis tjeneste – helt uforpligtende – det er en god forsikring. Du kam spare mange penge ved at indhente 3 tilbud i stedet for blot at vælge den første og bedste (tilfældige) advokat.

Lad effektive advokatfirmaer løse din opgave

Rutinerede advokater i Århus arbejder blandt andet indenfor disse områder:

  • Fratrædelsesaftaler
  • Køb af bolig
  • Tvister
  • Virksomhedsmægler
  • Økonomi

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*