Brug en skødeadvokat til ændringer i boligens skøde

Brug en skødeadvokat til ændringer i boligens skøde
advokat til skøde og skødeskrivning

Der kan være mange grunde til at lave ændringer i et skøde, og det er vigtigt, at alle parter, som står på skødet som ejere, er indforstået med ændringerne. Typisk bliver der lavet ændringer i form af salg, hvor boligen overdrages til køber, men der kan også godt være andre årsager til ændringer af skødet – eksempelvis skilsmisse, hvor den ene partner ikke længere skal stå som ejer. Vi vil i denne artikel give nogle råd til dig, der står i en situation, hvor det er nødvendigt at lave ændringer i skødet.

Overdragelsen mellem sælger og køber

Det vil som regel være køberen, der står for at udarbejde et nyt skøde. Det er derfor ikke det samme skøde, der går igen og igen, når der er tale om en overdragelse mellem sælger og køber. Før skødet bliver lavet, vil der være en købsaftale, hvori alle detaljer om overdragelsen står. Skødet er derimod beviset for, at boligen er blevet overdraget, og det er meget vigtigt for både køber og sælger, at dette bliver lavet korrekt.

Skødet er købers bevis for, at køber nu ejer huset, og det ikke længere er sælgers hus. Et skøde skal altid tinglyses, før det træder i kraft, hvorfor det er vigtigt, at der ikke er nogle fejl og mangler ved dokumentet.

Mange vælger at kontakte en skødeadvokat, som enten kan hjælpe med udarbejdelsen eller kan stå for udarbejdelsen selv. Dette kan sikre en professionel dokumentation for, at overdragelsen nu er gældende. Derudover kan en advokat også sende skødet til tinglysning, eller du selv kan gøre det digitalt.

Er der sket ændringer i forhold til ejere af boligen?

Som et udfald af en skilsmisse sker det oftest, at der er en af ejerne, som flytter ud af huset og derfor ikke længere vil være ejer af huset. Det kan også gå den anden vej, hvor der skal tilskrives en ejer i skødet. Derudover kan man også lave ændringer i ejerandelsfordelingen – den kan både være 50/50, men den kan også sagtens være 40/60.

Hvordan man arrangerer overdragelsen, er meget individuelt, men uanset hvordan fordelingen foregår, skal dette meldes til tinglysningen, så skødet kan blive ændret og dermed blive gjort gældende.

En ændring af skødet er vigtigt at få udarbejdet sammen med en skødeadvokat, så alle parter er sikre på, at skødet stadig er tydeligt formuleret, hvor der ikke kan opstå nogle misforståelser omkring ejerskab eller andet. Når skødet først er blevet tinglyst, er det juridisk bindende – også selvom der er lavet en fejl, eller parterne var enig om noget andet end det, der er noteret i skødet. Derfor er det alfa og omega, at skødet udarbejdes omhyggeligt og gerne med professionel hjælp.