Bestil 3 tilbud på alle slags håndværkerproblemer

Bestil 3 tilbud på alle slags håndværkerproblemer
3 tilbud på en god og billig håndværker

Få 3 tilbud – gratis og uforpligtende – på alle typer af håndværkeropgaver. Du kan nægte at betale en skyhøj pris for en typisk fagmand tæt på, hvor du bor – Anvend vores service i stedet. Har du overvejet at få lavet en opgave angående maling af flyttelejlighed? Start med at finde 3 superegnede gratis tilbud. Du kan hurtigt bestille 3 gedigne håndværkertilbud uanset hvor for eksempel i region Midtjylland arbejdet skal udføres.

Spar op til 35 pct med 3 tilbud

Den undersøgte tidsperiode var en brydningstid for byhåndværket, hvor håndværksmestrene stod overfor en række store problemer: Næringsloven, som var bebudet i Grundloven, blev vedtaget i 1857 med virkning fra 1862. Den betød stigende konkurrence og en mere liberal markedsøkonomi, som håndværkerne ikke havde kendt før. Industrialiseringen kom til Danmark i samme tidsrum eller i årtierne efter. Selv om den i begyndelsen gik langsomt, gav den alligevel håndværket vanskeligheder. Industrien fremstillede dels nye produkter, dels produkter som håndværkerne før havde haft eneret på.

De nye maskiner blev dog også taget i brug af mange håndværk og skabte derfor inden for mange fag helt nye arbejdsgange. Det er ikke muligt inden for rammerne af denne artikel at nå omkring alle tilbud på de påvirkninger, som denne udvikling havde på håndværksmestrenes forhold. Undersøgelsen er inspireret af en ældre afhandling “Håndværksmestergruppen i Roskilde ca. 1870” af Niels Senius Clausen fra 1970. Derfor er det valgt at sammenligne vilkårene for håndværksmestrene i Viborg med vilkårene i Roskilde. Det er således et af artiklens formål at undersøge eventuelle forskelle og ligheder imellem den sjællandske og den jyske købstad.

Find en god og billig håndværker på ingen tid

Mestrenes geografiske og sociale baggrund vil kun blive behandlet kort, men derimod vil der være en dyberegående analyse af deres indtægter og økonomiske stilling. Kildematerialet til undersøgelsen er hentet i Viborg Bys borgerskabsprotokoller. Ifølge Danske Lov skulle den, der ville drive borgerlig næring, søge borgerskab, aflægge ed som borger over for borgmestrene og rådet og betale en afgift. Det foregik på rådhuset. Derfor blev der på byens rådstue ført borgerskabsprotokoller, hvori borgerens data og faget, hvortil der søgtes borgerskab, blev noteret.