År: 2018

Find et godt forsikringsselskab

3 tilbud på forsikring og forsikringsselskab

Find et godt forsikringsselskab Ethvert erhverv har sit kendetegn og sin betydning, og alle erhverv er hver for sig en brik i det puslespil, der danner samfundsmønsteret i Danmark. Forsikringserhvervet indtager en central plads i dette mønster. De ansatte i

Etiket: , , , , ,

Forsikring og 4 forskellige forsikringsselskaber

forsikring - få 3 gratis tilbud

Sygeforsikringen “fyn” Sygeforsikringen “fyn” forsikring blev oprettet i 1962. Det var politisk besluttet at nedlægge sygekasser og fortsættelsessygekasser, idet alle borgere for fremtiden skulle dækkes af den offentlige sygesikring. I 1972 besluttede repræsentanter for de 13 fortsættelsessygekasser at stifte et

Etiket: , , , , , ,

Formålet med en forsikring

Få 3 gratis tilbud på forsikring

De enkelte interessebegreber bygger på et økonomisk grundlag, og det er forsikringens formål at beskytte disse økonomiske interesser. En forsikring kan ikke forebygge en ulykkelig hændelse, men har til formål at afhjælpe de økonomiske tab, som en sådan hændelse kan

Etiket: , ,

Udlejning af boligen – en advokat kan hjælpe

advokat boligadvokat tilbud billig gratis

Udlejning af hele boligen – advokat hjælp Hvis man udlejer hele sin bolig en del af året, kan man i lighed med værelseudlejning vælge at anvende princippet om kun at medregne den del af bruttolejen, der overstiger 2/3 af lejeværdien

Top