Forsikring og 4 forskellige forsikringsselskaber

Sygeforsikringen “danmark”

Sygeforsikringen “danmark” forsikring blev oprettet i 1972. Det var politisk besluttet at nedlægge sygekasser og fortsættelsessygekasser, idet alle borgere for fremtiden skulle dækkes af den offentlige sygesikring. I 1972 besluttede repræsentanter for de 13 fortsættelsessygekasser at stifte et gensidigt forsikringsselskab.  Fortsættelsessygekassen Danmark, Gensidig Sygeforsikringsforening, med det formål at tilbyde borgerne sygeforsikring som supplement til den offentlige sygesikring. Medlemstallet androg ved starten ca. 200.000 og er herefter vokset støt år for år.

I 1983 passerede det en halv million, i 1989 1 million, og i 2004 var der godt 1,8 mio. medlemmer. Præmieindtægten androg ca. 1,9 mia. kr. Forsikringsydelserne bestod først og fremmest i tilskud til medicin, tandlæge- og andre sundhedsydelser. I 1979 blev International Health insurance danmark a/s (IHI) stiftet med det hovedformål at forsikre udlandsdanskere. Senere har “danmark” også udbudt forsikring med operationsdækning og hospitalsforsikring samt dækning ved kritisk sygdom. IHI blev solgt i 2000 og havde i 2004 en præmieindtægt på over 1,3 mia. kr. Fra 2005 ejes IHI af den engelske BUPFI Group.

Nykredit Forsikring A/S

Nykredit Forsikring A/S havde i 2004 en præmieindtægt på 1,3 mia. kr. Selskabet blev dannet ved, at Nykredits og Østifternes (Det tidligere ØB) forsikringsaktiviteter fra 1. januar 2000 samledes i Nykredit-Østifterne Forsikring A/S. Hermed var et af de gamle oprindelige gensidige brandforsikringsselskaber – efter en tid som all-round-selskab – søgt ind i en helt ny og formodet sikker havn.

Østifterne, der var grundlagt i 1889, havde faktisk klaret sig godt økonomisk også efter bortfaldet af monopolet. Samt efter omdannelsen til almindeligt skadesforsikringsselskab. Det må således tages som et udtryk for den stadig tilspidsede konkurrencesituation, at man har anset den økonomiske fremtid som bedre betrygget ved at indgå i en stor finansiel koncern. I 1997 overtog ØB Danske Brand fra LB. Købstædernes Forsikring G/S, med en præmieindtægt i 2004 på 0,7 mia. kr., er efterkommeren af Købstædernes Brandforsikring, der blev stiftet i 1761.

Efter det tidligere nævnte samarbejde med ØB og Kjøbenhavns Brandforsikring, indgik Købstæderne i 1982 en aftale med Danske Loyd om salg af brandforsikringer. Det var en aftale, der efter fusionen med Baltica blev videreført af dette selskab. Aftalen ophørte med udgangen af 2000 på konkurrencemyndighedernes foranledning. Herefter har Købstaederne etableret sig som et selvstændigt, fuldttegnende og landsdækkende skadesforsikringsselskab.

GF forsikring A/S

GF forsikring A/S, der i 2004 havde en præmieindtægt på 0,9 mia. kr., blev stiftet i 1967. Der var fra starten af tale om et bilforsikringsselskab, der betragtede sig selv som en græsrodsbevægelse. Det var en slags protest mod de stigende præmier på bilforsikringer. Selskabet er bygget op omkring 66 forsikringsklubber, der er fordelt over hele landet. Tegnes en bilforsikring hos GF, bliver man automatisk medlem af en sådan forsikringsklub, alt efter bopæl, arbejdsplads eller erhverv. De enkelte forsikringsklubber er selvstændige juridiske enheder med medlemsvalgt bestyrelse og eget regnskab. Efter regnskabsårets afslutning gøres den enkelte klubs regnskab op, og overskuddet fordeles mellem medlemmerne. GF har været en bemærkelsesværdig succes på et meget konkurrenceudsat marked. Selskabet hører nu til blandt landets største bilforsikringsselskaber. Selskabets tegner også andre almindelige forbrugerforsikringer.

Kommuneforsikring A/S

Kommuneforsikring A/S havde i 2004 – sammen med sit datterselskab, Kommunernes Arbejdsskadeforsikring – en præmieindtægt på 1,3 mia. kr. Selskabet, der er opstået i 2001 ved omdannelse af Kommunernes gensidige Forsikringsselskab (stiftet 1971), tilbyder samlede forsikringsløsninger for kommuner og amter, ligesom det også markedsfører sig som forsikringsselskab for alle familier med tilknytning til den kommunale sektor. Kommuneforsikring har i øvrigt i høj grad arbejdet med rådgivning om risikostyring og certificering af kommuner og amter i relation til disses skadesforebyggende arbejde.

Etiket: , , , , , ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*